Dokumenty

Iné dokumenty
Obec Šútovce
doc Zastupovanie starostu
pdf Bezpečnostná dokumentácia-návrh
pdf plán poujatí 2016
pdf Sadzobník správ. poplatkov podľa Z. č. 145/1995 Z.z. v platnom znení
pdf NÁVRH VZN o úhrad. za použ. zariad. a prenáj. majetku a poplatkov
pdf Registratúrny poriadok obce Šútovce
pdf plán podujatí 2017
Dokumenty obce
pdf Výročná správa za rok 2013
pdf Stanovisko audítora k ÚZ a VS za rok 2013
docx Zásady hospodárenia a nakladania z majetkom obce
pdf Záverečný účet obce Šútovce za rok 2014
pdf Dodatok audítora k správe 2013
pdf Individuálna výročná správa za rok 2015
pdf Správa audítora a Dodatok správy audítora za rok 2015
pdf NÁVRH záverečného účtu a rozp. hosp. za rok 2015
pdf NÁVRH záverečného účtu a rozp. hosp. za rok 2016
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
pdf PHSR Obce Šútovce
pdf Prvá strana PHSR
Rozpočet obce Šútovce
Rozpočet obce podľa funkčnej klasifikácie
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2015 príjmová časť
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2015 výdavková časť
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2012-2017 príjmová časť tabuľka
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2012-2017 výdavková časť tabuľka
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce 2016-2018
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce 2016-2018 výdavky
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce 2016-2018 prijmy
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2017 príjmová časť
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2017 výdavková časť
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce 2017-2019 príjmy
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce 2017-2019 výdavky
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce 2017-2019
pdf Návrh rozpočtu obce Šútovce 2017-2019 rekapitulácia
Dokumenty na stiahnutie
Tlačivá a iné vzory ktoré občan predkladá na Oc Šútovce
doc Žiadosť o zriadenie vjazdu
doc Jednoduchý projekt k vjazdu
doc Prihlásenie psa do evidencie
doc Odhlásenie psa z evidencie
doc vznik a zánik daňovej povinnosti
doc Žiadosť prenájom nájomného bytu
doc Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
doc Žiadosť o krátkodobý prenájom majetku a za používanie zariadení
doc Žiadosť o krátkodobý prenájom priestorov a inventára
doc Žiadosť o vrátenie správnych poplatkov
docx Žiadosť o čiastočné odpustenie TKO
doc Ohlásenie drobnej stavby
docx Žiadosť o určenie súpisného čísla
VZN Obce Šútovce
doc VZN 5/2002 o podmienkach evidencie psov
doc VZN č. 5/2008 o užívaní verejného priestranstva
doc VZN č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb
doc Rokovací poriadok komisie ochrany verejného záujmu
doc Odmeňovací poriadok
doc Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania
doc VZN č. 1/2011 o nakladaní s odpadmi v obci Šútovce
doc VZN 3/2013 Výpočet nájomného
docx VZN 4/2013 Zásady tvorby a čepanoa fondu udržby a opráv
pdf VZN 1/2014 dotácia z ropočtu obce
pdf Návrh dane 2015
doc VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch 2015
pdf VZN 4/2015 dane
pdf VZN 3/2015 odpad
docx Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Kalendár:

Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Uršuľa

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku